Phương thức vận chuyển

Miễn Phí Vận Chuyển Áp dụng đơn hàng tại nội thành Hồ Chí Minh và nội thành Hà Nội giá trị từ 700.000 VNĐ. Thời gian nhận hàng từ 1-3 ngày làm việc (nội thành Hồ chí Minh), 3-7 ngày làm việc (ngoại thành Hồ Chí Minh và Hà Nội) kể từ ngày có đủ sách. Áp dụng đơn hàng tại ngoại thành Hồ […]